sårbarhetsfönster

tiden mellan att en sår­bar­het i ett program, ett operativ­­system eller en tjänst blir känd för le­ve­ran­tör­en till att den har åt­gärdats. – På engelska: window of vulnerability, förkortat WoV.

[sårbarheter] [ändrad 16 maj 2018]

Dagens ord: 2013-04-17