single pane of glass

”en enda bildskärm” – beteckning på system som samlar all information för användaren på en enda bildskärm. Uttrycket används i synnerhet om system för it‑säkerhet och nätverksövervakning, där det annars kunde behövas flera bildskärmar.

[bildskärmar] [ändrad 4 oktober 2019]