slakmota

lång uppförsbacke – inte så brant, men utdragen. Skidåkarterm som används om konjunkturer.