SNMP

simple network management protocol – en allmänt använd standard för styrning och övervakning av datorer och annan utrustning i internetanslutna nätverk. SNMP har funnits sedan 1980‑talet. Den senaste versionen, SNMP version 3, är från 2002 och gäller fortfarande. – Se RFC nummer 2411 och följande: länk.

[förkortningar på S] [internet] [rfc] [ändrad 15 december 2020]