sousveillance

undervakning, omvänd övervakning när vanliga med­borgare filmar vad vakter och poliser gör (i stället för omvänt). Sous­­veillance är en engelsk-fransk ordlek på sur­veillance, över­vakning: sur (över) har bytts ut mot sous (under) veillance kommer av veiller, vaka.