Statens personadressregister

(SPAR) – ett statligt offentligt register över alla som är folkbokförda i Sverige. Alltså svenska medborgare som är bosatta i Sverige och utländska medborgare som är folkbokförda här. – I SPAR finns bland annat uppgifter om namn, personnummer, bostadsadress, even­tu­ell särskild postadress, even­tu­ell maka eller make, medborgarskap och eventuellt ägande av fastighet. – SPAR får sina uppgifter från Skatteverkets folkbokföring. Uppgifterna är delvis offentliga. – Företag kan köpa adressuppgifter från SPAR; andra uppgifter är bara tillgängliga för vissa myndigheter och för den det gäller. – Se SPAR:s webbsidor (länk).

– In English: SPAR is the acronym for the Swedish population address register – please refer to the summary in English at this site: link. – For more summaries in English, please click at this link.

[personuppgifter] [svenska myndigheter] [ändrad 30 april 2021]