swatting

försök att få polis eller insats­styrkor att göra en obefogad utryckning till en persons hem genom att man lämnar falska uppgifter till larmnummer (911 i USA, 112 i Europa). – Eftersom samtal till larmnummer kan spåras använder swattare ofta tekniker för falsk nummerpresentation. Det är en form av trakasserier som bestraffas hårt i USA. – Torswats är en kriminell amerikansk tjänst som i början av 2020‑talet gör swatting på beställning. Det görs med syntetiska röster och med ospårbara telefonsamtal . – Ordet: Swatting kommer av SWAT, Special weapons and tactics: amerikanska polisens insatsstyrkor, men påminner också om ord som swatting flies – smälla flugor.

[förföljelser] [ändrad 17 april 2023]