television 2.0

00-talets television, där programmen distribueras via internet (se IP‑tv) och kan lagras på hårddisk (hårddiskinspelare), så att tittarna kan se programmen när de själva vill. (Motsats: tablå‑tv.) På 2010‑talet har det blivit vanligt att tv‑bolagen själva tillhanda­håller program­repriser som tittarna kan se när de vill – se Play. – Läs också om tillägget 2.0.

[generationer] [radio och tv] [ändrad 29 januari 2018]