ten-dollar solution

om att man tycker bäst om gammal (och billig) teknik, till exempel kassettspelare i stället för strömmad musik.

[nostalgi] [ändrad 15 september 2021]