tjänsteleverantör

(service provider) – ett företag operatör) som förmedlar tele- eller datameddelanden från kund till kund. En tjänsteleverantör kan, men behöver inte, ha ett eget nät.