trolla

att trolla – att bete sig som ett troll i diskussionsforum på internet.