UK

Storbritannien – förkortning för United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.  Det fullständiga namnet på svenska är För­enade konunga­riket Stor­britannien och Nord­irland. Skriv bara Stor­britannien, adjektiv brittisk. Detta gäller när man menar unionen Stor­britannien som helhet. Men unionen består av fyra länder, nämligen Eng­land, Skott­land, Wales och Nord­irland. Man bör i de flesta fall skriva att Glasgow ligger i Skott­land och att Belfast ligger i Nord­irland, om det inte finns sär­skilda skäl att i stället skriva att de ligger i Stor­britannien. In­vånare bör, om man vet vilket som är rätt, på samma sätt kallas för engels­män eller engelskor, nord­irländare, skottar eller walesare; kollektivt eller i osäkra fall, britter.  För­kortningen UK an­vänds inte på svenska.