utpressningsprogram

(ransomware) – skadeprogram som gör den infekterade datorn oanvändbar, och som kräver att datorns ägare betalar en lösensumma för att datorn ska bli användbar igen. Det är ofta en trojansk häst. – I vissa fall står det att utpressningsprogrammet kommer från polisen (en polis­trojan) och är ett straff för att man har laddat ner upp­hovs­­rättsligt skyddat material. Polisen gör naturligtvis aldrig något sådant, och beskyllningen är en ren chansning. Det är ingen idé att falla för utpressningen och betala, för det är ovanligt att datorn verkligen blir ”upplåst”. – Utpressningsprogram kallas också för utpressningstrojaner eller gisslan­program, och man talar ibland om digital kidnappning. – Se också Cryptolocker, Prisonlocker och Blackshades. – Språkligt: Den ursprungliga betydelsen av gisslan är en eller flera personer som den ena parten i en konflikt lämnar över till den andra parten som del av en uppgörelse. Den andra parten behåller sedan gisslan tills vissa villkor har uppfyllts, eller tills vidare. Ordets betydelse har senare glidit över till ”att ta gisslan”, alltså att tillfångata människor och hålla dem fångna, eventuellt hota att döda dem, om inte vissa villkor uppfylls. – Ett skydd mot utpressningsprogram är att ofta ta backup på hela systemet och lagra backupen på servrar som är fysiskt och logiskt skilda från systemet. – IDG:s artiklar om ransomware: länk.

[skadeprogram] [ändrad 5 mars 2021]

Dagens ord: 2018-12-21