virtual stall

virtualiseringsstopp, virtualiseringsstockning – svårigheter att lägga över it‑driften på virtuella servrar efter att virtualiseringen har nått en viss nivå. Efter att man har virtualiserat de servrar som det är enklast att virtualisera brukar det visa sig besvärligt att även virtualisera andra servrar, ofta de som inne­håller de centrala delarna av ett system. – Den engelska termen virtual stall är missvisande, det vore bättre med virtualization stall. – Jäm­för med virtual sprawl.

[virtualisering] [ändrad 11 oktober 2018]