white-label product

vitförpackad produkt, kontraktstillverkad produkt, lego­till­verkad produkt – produkt som till­verkas av ett företag åt ett annat företag, som sätter sitt varu­märke på den och säljer den. Termen syftar på att man tänker sig en vit för­pack­ning som det köpande före­taget trycker sin etikett på.

[produkter och tjänster] [ändrad 14 september 2012]