wife acceptance factor

(WAF) – sådant som antas göra tekniska prylar acceptabla bland kvinnor – utseende eller funktioner.

[formgivning] [produkter och tjänster] [ändrad 20 januari 2016]