wireless

se trådlös. – Wireless är också, i synnerhet i Storbritannien, ett annat ord för radiomottagare (rundradio).

[trådlöst] [ändrad 28 oktober 2019]