X consumer

konsument av pornografi. – Se också xxx.