stand alone complex

när många personer samtidigt, men oberoende av varandra, arbetar mot samma mål. Gruppen Anonymous brukar räknas som ett stand alone complex. Termen kommer från den japanska mangaserien Ghost in the shell.