DECT

digital enhanced cordless tele­communi­cations, tidigare digital European – en euro­peisk standard för digitala sladd­lösa tele­foner, lanserad 1995. Medger en räckvidd på upp till 200 meter och data­över­föring med upp till 384 kilobit per sekund. Ut­veck­lades först på Ericsson under namnet CT‑3. – Läs mer hos branschorganisationen DECT Forum (dect.org). – Läs också om GAP.

[förkortningar på D] [telefoni] [trådlöst] [ändrad 12 november 2019]