duplex

  1. Google Duplex – en tjänst som kan göra bokningar med en artificiell röst som låter mänsklig. – En människa kan be Google Duplex att, till exempel, boka bord på en viss restaurang vid en viss tid. Google Duplex ringer då upp restaurangen och kan, genom taligenkänning, föra ett samtal med den som tar emot reservationen. Användaren får ett meddelande när reservationen är klar. Den artificiella rösten (talsyntes) har programmerats att lägga in pauser och hmm-anden för att låta mer mänsklig. Google Duplex presenterades 2018 och togs i drift i begränsad skala samma år. Google fann snart att det var lämpligt att Duplex presenterade sig som ett datorprogram och berättade att samtalen spelas in. Företag har möjlighet att vägra ta emot samtal från Google Duplex. – Se ai.googleblog.com…;
  2. – kommunikation i båda riktningarna över en förbindelse. – Full duplex innebär att båda parter kan sända samtidigt (prata i munnen på var­andra); halv duplex innebär att de måste turas om. Tekniskt finns det många sätt att ordna det på. Tekniker som tidsdelning gör att kom­mu­ni­ka­tion som egentligen är halv duplex av användarna uppfattas som full duplex. – Jämför med multiplex och simplex.

[ai] [elektronisk kommunikation] [språkteknik] [ändrad 8 augusti 2022]