Digital Equipment Corporation

tidigare ledande tillverkare av minidatorer, senare del av Hewlett‑Packard. – Före­taget, som oftast kallades för Digital eller DEC, var ett ameri­kanskt datorföretag, grundat 1957 av Ken Olsen och Harlan E Anderson (se Wikipedia). Digital räknades länge som IBM:s ledande konkurrent, men halkade efter på 1990‑talet. Digital lanserade 1960 den första mini­datorn PDP–‑1 som alterna­tiv till de dyra stor­datorerna. Mest känd i PDP-serien är PDP–‑11 från 1970, flitigt kopierad i östblocket. 1977 kom minidatorn VAX med operativ­systemet VMS, under många år ett av de ledande it‑systemen. – Digital var det första företaget som tillverk­ade datorer med in­du­stri­ella metoder. Digital utvecklade också persondatorer och Unix‑system (se Ultrix† och Digital Unix†) samt den snabba 64‑bitars Alpha‑processorn†. Sökmotorn Altavista† utvecklades som ett projekt inom Digital. – Ken Olsen avgick 1992. 1998 uppgick Digital i Compaq†, som i sin tur år 2002 uppgick i Hewlett‑Packard. Pro­dukt­erna har inte­gre­rats i Hewlett‑Packard (numera HPE) och varumärket Digital används inte längre.

[företag] [it-historia] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 24 september 2018]

Olsen, Ken

Kenneth H Olsen (1926——2011), grundare av Digital Equipment Corporation, dess chef 1957——1992. – Ken Olsen studerade på MIT runt 1950, och ar­bet­a­de sedan en kort tid på SKF i Göteborg. Han hade norska förfäder. – Under 1950‑talet var han med och byggde den första transistori­serade datorn, och skrev en av de första flyg­simulatorerna åt amerikanska flyg­vapnet. 1957 grundade han Digital tillsammans med Harlan Anderson (se Wiki­pedia), och utvecklade de första mini­datorerna. Digital blev historiskt: först för da­tor­er­na i PDP‑serien, sedan för VAX-datorerna. När Unix och person­datorer slog igenom hade Ken Olsen svårt att förstå poängen. Han lär ha kallat Unix för ”snake oil”. – Ken Olsen var en klassisk ingenjör som såg till­gång på hög data­kapacitet, snabba processorer och hög band­bredd som ursäkter för slöseri, och som i stället försökte finna lösningar som krävde så lite re­surs­er som möjligt. Som före­tags­ledare var han i god mening patri­arkalisk, och tog hellre för­­luster i några år än att han sade upp an­ställda. – 1992 tving­a­des Ken Olsen lämna Digitals ledning. Då startade han ett nytt före­tag, Advanced modular solutions, som lades ned sommaren 2000. Ken Olsen avled 2011.

[it-historia] [ken olsen] [personer] [ändrad 19 november 2017]