Digital Unix

Digitals† vidare­utveck­ling av sin version av OSF/1†, lanserad 1996 som Digital Unix, ibland förkortat till Dunix. Ett syfte med namn­bytet var att markera att Digital Unix var anpassat för 64‑bitars­­pro­­cess­orn Alpha†, fast det hade även före­gångarna, under namnet OSF/1, varit sedan 1993. – 1999, när Compaq† hade köpt Digital, ändrades namnet till Tru64†. – Läs  också om Ultrix†.

[namnbyte] [unix] [ändrad 24 september 2018]