Digital Unix

Digitals† vidare­utveck­ling av sin version av OSF/1†, lanserad 1996 som Digital Unix, ibland förkortat till Dunix. Ett syfte med namnbytet var att markera att Digital Unix var anpassat för 64‑bitarsprocessorn Alpha†, fast det hade även föregångarna, under namnet OSF/1, varit sedan 1993. – 1999, när Compaq† hade köpt Digital, ändrades namnet till Tru64†. – Läs  också om Ultrix†.

[namnbyte] [unix] [ändrad 24 september 2018]