Ultrix

en version av Unix som utveck­lades av Digital†. Ultrix lanserades 1983; sista versionen, Ultrix 4.5, kom 1995. Ultrix ersattes av Digitals utförande av OSF/1†, senare kallat Tru64†.

[nerlagt] [unix] [ändrad 24 september 2018]