foliehatt

hånfull benämning på person som tror på konspirationsteorier, i synnerhet på teorier som gäller övervakning och tankestyrning med användning av ”strålning”. Själva foliehatten är en mössa av metallfolie som ska skydda mot ”strålning”. Det är ovisst ifall någon verkligen någonsin har haft på sig foliehatt, utom som skämt. – Föreställningen att metallfolie kan skydda mot tankekontroll går tillbaka till novellen ”The tissue-culture king” från 1926 av den engelska författaren Julian Huxley – mer på denna länk. I själva verket tycks foliehattar vara ett dåligt skydd, se denna artikel i The Atlantic. – På engelska: tinfoil hat eller tinfoil helmet.

[it-folkgrupper] [kuriosa] [övervakning] [ändrad 23 september 2020]

Olsen, Ken

Kenneth H Olsen (1926—2011), grundare av Digital Equipment Corporation†, dess chef 19571992. – Ken Olsen studerade på MIT runt 1950, och arbetade sedan en kort tid på SKF i Göteborg. Han hade norska förfäder. – Under 1950‑talet var han med och byggde den första transistori­serade datorn, och skrev en av de första flygsimulatorerna åt amerikanska flygvapnet. 1957 grundade han Digital tillsammans med Harlan Anderson (se Wikipedia), och utvecklade de första minidatorerna. Digital blev historiskt: först för datorer­na i PDP‑serien†, sedan för VAX†‑datorerna. När Unix och persondatorer slog igenom hade Ken Olsen svårt att förstå poängen. Han lär ha kallat Unix för ”snake oil”. – Ken Olsen var en klassisk ingenjör som såg tillgång på hög data­kapacitet, snabba processorer och hög bandbredd som ursäkter för slöseri, och som i stället försökte finna lösningar som krävde så lite resurser som möjligt. Som företagsledare var han i god mening patriarkalisk, och tog hellre förluster i några år än att han sade upp anställda. – 1992 tvingades Ken Olsen lämna Digitals ledning. Då startade han ett nytt före­tag, Advanced modular solutions, som lades ned sommaren 2000. Ken Olsen avled 2011.

[it-historia] [ken olsen] [personer] [ändrad 19 november 2017]

Baran, Paul

(19262011) – amerikansk vetenskaps­man som formulerade de grundläggande principerna för internet. – Paul Baran formulerade i början av 1960‑talet tanken på distri­bu­erade nätverk och paketförmedlande datakommunikation. Han formulerade också ändpunktsprincipen. Syftet var att bygga upp nät­verk som var svåra att slå ut i krig. – Paul Baran arbetade i början av 1950‑talet hos datortillverkaren Eckert‑Mauchly Corporation†, och anställdes 1959 på forskningsinsti­tutet Rand Corporation (länk), nära knutet till amerikanska krigsmakten. Det var där som han i början av 1960‑talet utvecklade de idéer som sedan tillämpades i internet. – Läs också om Larry Roberts† och Leonard Klein­rock.

[internet] [paul baran] [ändrad 4 september 2020]