snake oil

”ormsalva”, ”undermedel”, ”bluffmedicin” –– enligt obekräftade påståenden Digitals grundare Ken Olsens be­teck­ning på Unix. Senare påstod han att han hade blivit fel­citerad. – – Silicon snake oil är en bok från 1996 av Clifford Stoll.

[bluff och båg] [jargong] [ändrad 18 januari 2018]