Kio Kit

ett troligen nerlagt system med surfplattor för klassrum, utvecklat av det kenyanska företaget BRCK. – Kio Kit lanserades 2015. 40 surfplattor levererades i en robust låda som de förvarades i när de inte användes i undervisningen. När de var i lådan laddades deras batterier upp, och surfplattorna uppdaterades. Operativsystemet var Android. Hela uppsättningen kostade ungefär 5 000 USA‑dollar. – Se brck.com.

[läromedel] [nerlagt] [surfplattor] [ändrad 18 september 2021]

Sign-IO

ett par handskar som används för översättning av dövas teckenspråk till syntetiskt tal. – Handskarna har sensorer som registrerar hur varje fingerled rör sig och hur mycket de böjs. Informationen överförs med Bluetooth till en smart mobil med Android, och en app i telefonen översätter teckenspråket till tal. – Sign‑IO har utvecklats av kenyanen Roy Allela (royallela.com), men är ännu inte (april 2022) i produktion. Roy Allela belönades 2017 med American society of mechanical engineers (asme.org) pris Trailblazer Award – se denna länk. – Se sign-io.com.

[kroppsburet] [språkteknik] [tillgängligt] [ändrad 24 april 2022]

Kopo Kopo

en amerikansk-kenyansk betaltjänst. – I Kenya till­handa­håller Kopo Kopo en tilläggs­tjänst till mobilbetaltjänsten M‑Pesa, avsedd för företag som säljer till privatpersoner. Kopo Kopo gör att före­tagen kan ta emot större belopp än annars med M‑Pesa, trans­­aktions­­avgiften tas ut av företaget, inte av köparen, och köparen kan inte dra tillbaka betalningen. – Se artikel i CIO Sweden (länk) och kopokopo.co.ke. – Läs också om Bitpesa, M‑Shwari och Okapi.

[betalningar] [ändrad 11 oktober 2018]

Ushahidi

ett program för insamling, sammanställning och publicering av information från frivilliga för publicering på kartor. (Se crowdmapping.) – Ushahidi publicerar information om händelser på kartor på webben, och bygger på nyhets­tips som kan skickas med mobiltelefon. Pro­grammet utvecklades i Kenya 2008 som ett sätt att kartlägga utbrott av våld efter valet. Det har sedan dess tagits i bruk i många länder för olika ändamål. Pro­grammet är avgiftsbelagt, se denna länk. – Ordet: Ushahidi är swahili och betyder vittnes­börd. – Läs mer på ushahidi.com.

[geo] [gräsrotsbaserat] [informationsinsamling] [ändrad 20 september 2022]

M-Shwari

kenyansk banktjänst baserad på mobil­telefoner. Den bygger på betaltjänsten M‑Pesa, och drivs av samma mobiloperatör, Safaricom. Det nya är att M‑Shwari är en spar­bank, det vill säga att kunderna kan sätta in och ta ut kontanter hos lokala ombud. Tjänsten infördes 2012. – Se Safaricoms webb­plats. – Läs också om Bitpesa, Kopo Kopo och Okapi.

[betalningar] [ändrad 24 april 2017]

M-Pesa

en kenyansk betaltjänst för mobil­tele­foner. – M‑Pesa fungerar också som bank och ger mindre lån. Kon­tantut­tag görs i lokala butiker. – Tjäns­ten drivs av mobil­­operatören Safari­­com och under­­hålls av IBM. M‑Pesa hade 25 miljoner regis­tre­rade an­vändare år 2019. Nästan hälften av Kenyas BNP förmedlas genom M‑Pesa. Tjänsten har införts i flera andra länder under samma namn eller under namnet M‑Paisa. – Namnet: Pesa är swahili för pengar. – Läs mer på safaricom.co.ke. – Läs också om Kopo Kopo, M‑Shwari och Okapi samt om Bit­pesa.

[betalningar] [ändrad 3 mars 2020]

Yolo

  1. YOLO – you only live once;
  2. – se You only look once;
  3. – en nerlagd billig smart mobil, utvecklad för den afrikanska marknaden av Intel i samarbete med den kenyanska operatören Safaricom (länk). – Yolo visades först upp i januari 2013, och såldes i afrikanska länder för ungefär tre hundra kronor. Den avvecklades under 2014. – Yolo kunde användas som basstation för wi‑fi: flera an­vändare kunde alltså ansluta till inter­net genom tele­fonen. – Se Intels webb­sidor.

[ai] [bildbehandling] [förkortningar på Y] [lågprisprodukter] [mobiltelefoner] [nerlagt] [nät- och sms-språk] [ändrad 24 maj 2022]