M-Pesa

kenyansk betaltjänst för mobil­tele­foner. – M‑Pesa fungerar också som bank och ger mindre lån. Kon­tanta ut­tag görs hos lokala butiker. – Tjäns­ten drivs av mobil­­operatören Safari­­com och under­­hålls av IBM. M‑Pesa hade 17 miljoner regis­tre­rade an­vändare år 2012 av 42 miljoner kenyaner. Tjänsten har in­förts i flera andra länder under samma namn eller under namnet M‑Paisa. – Namnet: Pesa är swahili för ’pengar’. – Läs mer på safaricom.co.ke. – Läs också om Kopo Kopo, M‑Shwari och Okapi samt om Bit­pesa.

[betalningar]

Dagens ord: 2014-08-13