You only look once

(YOLO) – en algoritm för objektupptäckt i realtid. – You only look once kan i digitala bilder, även video, upptäcka dels vad som finns i bilden, dels ange var i bilden det finns. Det är en tillämpning av artificiella neuronnät. – YOLO presenterades först 2015 av Joseph Redmon med flera – se arxiv.org/abs…. Se också beskrivning på denna länk. – YOLO har senare utvecklats för mobiltelefoner.

[ai] [bildbehandling] [24 maj 2022]

Dagens ord: 2022-06-25