Ushahidi

ett program för insamling, sammanställning och publicering av information från frivilliga. (Se crowdsourcing.) – Usha­hidi publicerar information om händelser på kartor på webben, och bygger på nyhets­tips som kan skickas med mobil­telefon. Pro­grammet ut­vecklades i Kenya 2008 som ett sätt att kartlägga utbrott av våld efter valet. Det har sedan dess tagits i bruk i många länder för olika ändamål. Pro­grammet kan laddas ner gratis för testning, se denna länk, annars är användningen avgiftsbelagd . –Ordet: Ushahidi är swahili och betyder vittnes­börd. – Läs mer på ushahidi.com.

[gräsrotsbaserat] [ändrad 14 oktober 2018]

Dagens ord: 2015-09-21