Copperhead

Copperhead OS – ett extra säkert utförande av Android. Det utvecklas av ett företag med samma namn i Toronto i Kanada och lanserades 2016. Det fungerade då bara på Nexus†-telefoner. – Se copperhead.co. – Namnet: Copperhead, på svenska kopparhuvud, är en amerikansk giftorm; copperhead (heter så på svenska) är ett slags säkring som används i bergsklättring.

[android] [it-säkerhet] [ändrad 27 mars 2020]

OmniROM

alternativt utförande av Android, som är Googles operativsystem för mobil­tele­foner och surfplattor. Eftersom Android är skrivet i öppen källkod är det tillåtet att sprida alternativa utföranden. Sådana utföranden motiveras bland annat med att de inte är knutna till Googles licensvillkor för Android. – OmniROM-projektet startades 2013, och 2015 kom en version av OmniROM baserad på version 4.4 av Android, KitKat. Den senaste versionen är parallell med Nougat. – Se omnirom.org. – Varför namnet slutar på ROM, se ROM, be­tyd­else 2. – Läs också om Cyano­gen­Mod† och LineageOS.

[android] [mobilt] [ändrad 14 augusti 2017]

Nougat

version 7.0 av Android, Googles operativsystem för smarta mobiler. Namnet Nougat tillkännagavs den 1 juli 2016, men då var det ännu inte bestämt när operativsystemet skulle släppas. Nyheter är bland annat funktionen Doze, som sparar ström, och stöd för Googles plattform för virtuell verklighet, Daydream. – Nougat gick först under arbetsnamnet Android N. Föregångaren till Nougat hette Marsh­mallow, efterföljaren heter Oreo. – Se androidcentral.com/nougat.

[android] [android-versioner] [ändrad 22 augusti 2017]

replicant

  1. replikant (ett slags människolik robot) – se android;
  2. Replicant – en förgrening av operativsys­temet Android med enbart fri mjukvara. Replicant är närmare bestämt en förgrening av operativsystemet CyanogenMod†, som i sin tur var en förgrening av Android. Projektet Replicant inleddes år 2010 och stöds av Free software foun­da­tion. Replicant kan in­stal­le­ras bara på ett begränsat antal modeller av smarta mobiler. – Se replicant.us.

[android] [fri mjukvara] [robotar] [ändrad 22 augusti 2017]

AOSP

förkortning för Android open source project – den officiella källkoden till Android. – AOSP förvaltas av Google, men får användas fritt av alla, med eller utan ändringar. Det krävs att man följer vissa licens‑villkor. För att operativsystem som bygger på AOSP ska få kallas för Android krävs att de följer Android compatibility program (ACP). Om man däremot inte vill kalla det för Android får man ändra det till oigen­känn­lig­het. – Se source.android.com.

[android] [förkortningar på A] [öppen källkod] [ändrad 7 augusti 2019]