KitKat

version 4.4 av Android. Släpptes den 31 oktober 2013. – Innan dess upp­gavs att namnet skulle bli Key lime pie med versions­­nummer 5.0, men i sep­tember 2013 med­­de­la­de Google att namnet blir KitKat efter kex­­chok­laden från Nestlé, och att ver­sions­­numret blir 4.4 i stället för 5.0. Num­mer­­­änd­­ringen har tolkats som att Google först planerade mer om­fattande för­änd­ringar, men sedan backade. – Ver­­sionerna av Android har namn i bok­­stavs­­ord­ning, och är upp­­kal­lade efter söt­saker. – Se android.com/kitkat. – Efter­följaren till Kitkat hette Lollipop och före­gång­a­ren hette Jelly Bean.

[android] [versioner] [ändrad 22 augusti 2017]

Dagens ord: 2013-09-20