Spoken web

en indisk satsning på en talbaserad motsvarighet till webben, avsedd för mobil­telefoner. – Spoken web är avsett för fattiga indier som sällan har tillgång till person­dator, och som kanske inte är läs­kunniga, men som har mobiltelefon. De ska kunna använda systemet för att skaffa information och göra affärer. Motsvarigheten till webb­sidor blir ins­pelningar med tal, och i stället för att klicka på länkar trycker man på knappar eller an­vänder talstyrning. – Spoken web utvecklas av IBM:s India research laboratory, se här. – Kallas också för World Wide Telecom Web, WWTW, eller T‑Web.

[talstyrning] [webben] [ändrad 22 april 2018]

Siri

Apples program som känner igen och verkställer talade instruk­tioner. Det är alltså till för tal­igen­känning. – Siri följde med Apples iPhone modell 4S från oktober 2011, och följer med senare modeller av iPhone. I juni 2016 tillkännagav Apple att Siri också ska finnas på macOS för Macintosh. – Siri finns för engelska och flera andra språk, inklusive svenska. Det kan förstå och verkställa talade instruk­tioner som ”SMS:a till min fru och säg att jag blir en halvtimme försenad”. Siri påminner om Apples vision Knowledge navigator† från 1987. – Siri utvecklades först av ett fri­stående företag med samma namn, grundat 2007, köpt 2010 av Apple. Program­met såldes först som en app till iPhone, och versioner för andra mobil­­telefoner var på gång när Apple köpte företaget. Men när Apple beslöt att Siri skulle följa med iPhone 4S avbröts försäljningen av appen för tidigare modeller av iPhone. – Siri Eyes Free är en tillämpning avsedd för bilar. Den är avsedd för att en bilförare ska kunna ringa upp, diktera och skicka SMS och välja musik utan att ta blicken från vägen. – Se apple.com/siri. – Jäm­för med Face­book M†, Microsofts Cortana, Amazon Echo och Viv samt med Soundclouts Hound samt med Wolfram Alpha och IBM:s Watson.

[språkteknik] [talstyrning] [ändrad 21 oktober 2020]

Alexa

  1. – ett system från Amazon för talstyrning av datorer och hemelektronik. Det lanserades i november 2014 och ingår bland annat i Amazon Echo. Alexa finns också som app för Android och iOS. – Användarna kan med talstyrning ge Alexa instruktioner som man annars skulle behöva ge från ett tangentbord eller en pekskärm. Man kan be Alexa sådant som att spela musik, ställa in väckning eller läsa upp väderprognosen. Den kan också användas för hemautomatisering (”det smarta hemmet”). Fristående utvecklare kan anpassa elektronisk utrustning och tjänster till talstyrning med Alexa. – Alexa fungerar lokalt, utan att behöva kommunicera med en server, men skickar ibland inspelningar av tal till Amazon som använder dem för att förbättra taligenkänningen. Detta har lett till farhågor för att Amazon tjuvlyss­nar på användarna. Alexa spelar, enligt Amazon, inte in tal kontinuerligt, men den är ständigt påslagen för att lyssna efter det ord, ofta ”echo”, som aktiverar den. Alexa finns i oktober 2018 för engelska och tyska. – Se Amazons webbsidor;
  2. Alexa Internet – ett amerikanskt företag, känt för sin besökssta­ti­stik över webbplatser, Alexa traffic rank. – Alexa grundades 1996 med målet att bli en intelligent sök­motor som, med ledning av besöksstati­stik, skulle kunna rekommen­dera sidor till webb­surfare. Alexa arkiverade också besökta webbsidor och blev på så sätt grunden till arkivet Wayback machine. Företaget samarbetar också med Open Directory Project†, numera Curlie. Besöksstatistiken samlas in med hjälp av ett program, Alexa Toolbar, som användarna installerar i sina webb­läsare. Den ger alltså in­for­ma­tion enbart om de använd­are som har instal­lerat sådana program. – Alexa köptes 1999 av Amazon. – Se alexa.com.

[talassistenter] [talstyrning] [webben] [ändrad 1 maj 2017]