Cortana

Microsoft Cortana – en talassistent för Windows. – Cortana har taligenkänning och kan följa talade instruktioner som att ringa upp personer i tele­­fonens adressbok, eller skicka meddelanden till dem, hjälpa till med navigering i trafiken, bevaka webben för viss information, göra anteckningar och påminna användaren eller att söka efter information i Microsofts sök­motor Bing och läsa upp resultatet. – Cor­tana visades upp i april 2014, men är när detta skrivs (april 2022) inte till­­gänglig på svenska. Det ingick i version 8.1 av Windows Phone† och finns nu i efterföljaren Windows 10 Mobile, i Windows 10 samt som app för iOS (iPhone och iPad). – Cortana fanns tidigare som appar för Android och iOS, men de apparna avvecklades 2021. Det verkar som om Microsoft på 2020-talet har gett upp försöken att tävla med Google Home och liknande talstyrda produkter och koncentrerar sig på att integrera Cortana med sina produkter för företagsmarknaden.  – Namnet: Cortana är namnet på en figur i datorspelet Halo (länk). Skådespelaren Jen Taylor, som gör Cortanas röst i spelet, har också talat in programmet Cortanas röst. Microsoft kallar programmet för hon. – Se Micro­softs webbsidor. – IDG:s artiklar om Cortana: länk.

[talassistenter] [ändrad 5 april 2022]