Cortana

Microsoft Cortana – en talassistent för Windows och iOS. – Cor­tana har taligenkänning och kan följa talade in­struk­tioner som att ringa upp personer i tele­­fonens adress­­bok, eller skicka med­­delanden till dem, hjälpa till med navi­gering i trafiken, bevaka webben för viss information, göra anteckningar och påminna an­vändaren eller att söka efter information i Microsofts sök­motor Bing och läsa upp resultatet. – Cor­tana visades upp i april 2014, men är när detta skrivs (oktober 2018) inte till­­gänglig på svenska. Det ingick i version 8.1 av Windows Phone† och finns nu i efterföljaren Windows 10 Mobile, i Windows 10 samt som app för iOS (iPhone och iPad). – Namnet: Cortana är namnet på en figur i datorspelet Halo. Skådespelaren Jen Taylor, som gör Cortanas röst i spelet, har också talat in pro­grammet Cortanas röst. Microsoft kallar pro­grammet för hon. – Se Micro­softs webbsidor. – IDG:s artiklar om Cortana: länk.

[talassistenter] [ändrad 2 oktober 2018]