Cortana

Microsoft Cortana – talstyrd hjälpreda för Windows Phone. – Cor­tana har tal­igen­känning och kan följa talade in­struk­tioner som att ringa upp personer i tele­­fonens adress­­bok, eller skicka med­­delanden till dem, hjälpa till med navi­gering i trafiken, bevaka webben för viss information, göra an­teck­ningar och påminna an­vändaren eller att söka efter information i Micro­­softs sök­motor Bing och läsa upp resultatet. – Cor­tana visades upp i april 2014 och är när detta skrivs (juli 2015) inte till­­gänglig för an­vändare i Sverige. Det ingår, där det finns, i version 8.1 av Windows Phone, men måste aktiveras. Cortana ingår i Windows 10. – Cortana på­minner om Apples* Siri, Amazon Echo, face­book m och Sound­clouds* Hound. – Läs också om Wolfram Alpha och IBM:s* Watson. – Namnet: Cortana är namnet på en figur i dator­­spelet Halo. Skåde­­spelaren Jen Taylor, som gör Cortanas röst i spelet, har också talat in pro­grammet Cortanas röst. Microsoft kallar pro­grammet för ”hon”. – Se Micro­softs webbsidor.