talgränssnitt

användargränssnitt som främst eller enbart använder tal. Det förutsätter taligenkänning och (givetvis) mikrofon. Användaren kan få svar med talsyntes eller talsvar (förinspelade ord och fraser), på andra sätt eller helt enkelt genom att den intalade instruktionen verkställs. Talgränssnitt lämpar sig för mycket små saker som inte har utrymme för tangentbord eller pekskärm och för sådant som bilkörning och fotografering, när man måste ha ögonen riktade på annat. Talgränssnitt har blivit en viktig trend i slutet av 2010-talet efter grafiskt användargränssnitt och pekgränssnitt – se talassistent. – På engelska: voice user interface, voice UI.

[talstyrning] [ändrad 2 oktober 2018]

Cozmo

Cozmo. Ser ut som en vitgrå baklastare.
De blå ”ögonen” ändrar form beroende på robotens ”sinnesstämning”.

en leksaksrobot i form av en liten baklastare. – Cozmo utvecklades av det amerikanska företaget Anki, som lades ner i april 2019. I april 2020 tog Digital Dream Labs (digitaldreamlabs.com) över produkten. – Cozmo är försedd med talstyrning, maskinseende och förmåga att undvika kanter och hinder. Den lär sig att känna igen sin ägare, anpassa sig till ägarens vanor och intressen, och kan ”prata” med pip i stil med R2‑D2 i Stjärnornas krig. Cozmo kan också spela olika spel och utforska sin omgivning på eget initiativ. Den är ungefär åtta centimeter hög, är utvecklad av experter på robotik och artificiell intelligens, fanns att köpa 2016—2019 och ska återlanseras. Det finns också ett paket att köpa för programutveckling för Cozmo. – Se denna länk.

[barn] [leksaker] [robotar] [talstyrning] [ändrad 21 augusti 2020]

Viv

en talstyrd digital hjälpreda baserad på artificiell intelligens, fortfarande under utveckling (december 2018). – Viv påminner om tjänster som Siri, Cortana och Alexa, men är mer ambitiöst tänkt. Viv kommer att ha ett öppet programmeringsgränssnitt så att vem som vill – organisationer eller enskilda personer – ska kunna utveckla tjänster för Viv. Existerande liknande tjänster kan bara utföra sådana tjänster som till­verkaren har program­me­rat dem för. Troligen kommer Viv först som app. – Viv ut­veck­las av samma personer som utvecklade Siri åt Apple. – Samsung köpte före­taget i oktober 2016, se pressmeddelande. – Se viv.ai.

[ai] [talstyrning][ändrad 3 december 2018]

computer pidgin language

(CPL) – ett talat språk avsett för människor som dikterar för datorer, till exempel via telefon. – Språket är baserat på engelska, men utformat för att under­lätta datoriserad tal­igen­känning: det undviker ord och ljud som dator­program har svårt för. ”Printer” uttalas till exempel som ”krinter”. – Computer pidgin language utvecklades på HP Labs och beskrivs i en pdf-fil från 2001 här (arkiverad).

[talstyrning] [ändrad 7 maj 2019]

Amazon Echo

smart hemassistent från Amazon. Det är en fristående cylinder med mikrofon, högtalare och inbyggd dator. Den har tal­igen­känning och kan känna igen och verkställa instruktioner. Den kan spela musik på begäran, slå på och stänga av radio, tv och musikanläggning och även göra sök­ningar på nätet och läsa upp svaret. Den kan också användas som hög­talare. Amazon Echo, som visades upp i slutet av 2014, påminner till funktionen om Face­book M†, Microsofts Cortana och Sound­hounds Hound, men det är som sagt inte en app, utan en fri­stående enhet. Liknande apparater är Google Home och Apples HomePod. – Amazon Echo Dot är en mindre version, formad som en puck.– Läs också om Wolfram Alpha och IBM:s Watson. – Se Amazons webb­sidor.

[talassistenter] [talstyrning] [ändrad 8 juni 2017]

Spoken web

en indisk satsning på en talbaserad motsvarighet till webben, avsedd för mobil­telefoner. – Spoken web är avsett för fattiga indier som sällan har tillgång till person­dator, och som kanske inte är läs­kunniga, men som har mobiltelefon. De ska kunna använda systemet för att skaffa information och göra affärer. Mot­svarig­heten till webb­sidor blir ins­pelningar med tal, och i stället för att klicka på länkar trycker man på knappar eller an­vänder talstyrning. – Spoken web utvecklas av IBM:s India research laboratory, se här. – Kallas också för World Wide Telecom Web, WWTW, eller T‑Web.

[talstyrning] [webben] [ändrad 22 april 2018]

Siri

Apples program som känner igen och verkställer talade instruk­tioner. Det är alltså till för tal­igen­känning. – Siri följde med Apples iPhone modell 4S från oktober 2011, och följer med senare modeller av iPhone. I juni 2016 tillkännagav Apple att Siri också ska finnas på macOS för Macintosh. – Siri finns för engelska och flera andra språk, inklusive svenska. Det kan förstå och verkställa talade instruk­tioner som ”SMS:a till min fru och säg att jag blir en halvtimme försenad”. Siri påminner om Apples vision Knowledge navigator† från 1987. – Siri utvecklades först av ett fri­stående företag med samma namn, grundat 2007, köpt 2010 av Apple. Program­met såldes först som en app till iPhone, och versioner för andra mobil­­telefoner var på gång när Apple köpte företaget. Men när Apple beslöt att Siri skulle följa med iPhone 4S avbröts försäljningen av appen för tidigare modeller av iPhone. – Siri Eyes Free är en tillämpning avsedd för bilar. Den är avsedd för att en bilförare ska kunna ringa upp, diktera och skicka SMS och välja musik utan att ta blicken från vägen. – Se apple.com/siri. – Jäm­för med Face­book M†, Microsofts Cortana, Amazon Echo och Viv samt med Soundclouts Hound samt med Wolfram Alpha och IBM:s Watson.

[språkteknik] [talstyrning] [ändrad 21 oktober 2020]