talgränssnitt

användargränssnitt som främst eller enbart använder tal. Det förutsätter taligenkänning och (givetvis) mikrofon. Användaren kan få svar med talsyntes eller talsvar (förinspelade ord och fraser), på andra sätt eller helt enkelt genom att den intalade instruktionen verkställs. Talgränssnitt lämpar sig för mycket små saker som inte har utrymme för tangentbord eller pekskärm och för sådant som bilkörning och fotografering, när man måste ha ögonen riktade på annat. Talgränssnitt har blivit en viktig trend i slutet av 2010-talet efter grafiskt användargränssnitt och pekgränssnitt – se talassistent. – På engelska: voice user interface, voice UI.

[talstyrning] [ändrad 2 oktober 2018]

Cozmo

Cozmo. Ser ut som en vitgrå baklastare.
De blå ”ögonen” ändrar form beroende på robotens ”sinnesstämning”.

en leksaksrobot i form av en liten baklastare. – Cozmo utvecklades av det amerikanska företaget Anki (länk) (inaktuell), som lades ner i april 2019. I april 2020 tog Digital Dream Labs (digitaldreamlabs.com) över produkten. – Cozmo är försedd med talstyrning, maskinseende och förmåga att undvika kanter och hinder. Den lär sig att känna igen sin ägare, anpassa sig till ägarens vanor och intressen, och kan ”prata” med pip i stil med R2‑D2 i Stjärnornas krig. Cozmo kan också spela olika spel och utforska sin omgivning på eget initiativ. Den är ungefär åtta centimeter hög, är utvecklad av experter på robotik och artificiell intelligens och fanns att köpa från 2016. Det finns också ett paket att köpa för programutveckling för Cozmo. – Se denna länk.

[barn] [leksaker] [robotar] [talstyrning] [ändrad 21 april 2020]

Viv

en talstyrd digital hjälpreda baserad på artificiell intelligens, fortfarande under utveckling (december 2018). – Viv påminner om tjänster som Siri, Cortana och Alexa, men är mer ambitiöst tänkt. Viv kommer att ha ett öppet programmeringsgränssnitt så att vem som vill – organisationer eller enskilda personer – ska kunna utveckla tjänster för Viv. Existerande liknande tjänster kan bara utföra sådana tjänster som till­verkaren har program­me­rat dem för. Troligen kommer Viv först som app. – Viv ut­veck­las av samma personer som utvecklade Siri åt Apple. – Samsung köpte före­taget i oktober 2016, se pressmeddelande. – Se viv.ai.

[ai] [talstyrning][ändrad 3 december 2018]

computer pidgin language

(CPL) – ett talat språk avsett för människor som dikterar för datorer, till exempel via telefon. – Språket är baserat på engelska, men utformat för att under­lätta datoriserad tal­igen­känning: det undviker ord och ljud som dator­program har svårt för. ”Printer” uttalas till exempel som ”krinter”. – Computer pidgin language utvecklades på HP Labs och beskrivs i en pdf-fil från 2001 här.

[talstyrning] [ändrad 7 maj 2019]

Amazon Echo

smart hemassistent från Amazon. Det är en fristående cylinder med mikrofon, högtalare och inbyggd dator. Den har tal­igen­känning och kan känna igen och verkställa instruktioner. Den kan spela musik på begäran, slå på och stänga av radio, tv och musikanläggning och även göra sök­ningar på nätet och läsa upp svaret. Den kan också användas som hög­talare. Amazon Echo, som visades upp i slutet av 2014, påminner till funktionen om Face­book M, Microsofts Cortana och Sound­hounds Hound, men det är som sagt inte en app, utan en fri­stående enhet. Liknande apparater är Google Home och Apples HomePod. – Amazon Echo Dot är en mindre version, formad som en puck.– Läs också om Wolfram Alpha och IBM:s Watson. – Se Amazons webb­sidor.

[talassistenter] [talstyrning] [ändrad 8 juni 2017]

Spoken web

indisk satsning på en talbaserad motsvarighet till webben, avsedd för mobil­telefoner. Det är avsett för fattiga indier som sällan har till­gång till person­dator, och som kanske inte är läs­kunniga, men som har mobiltelefon. De ska kunna använda systemet för att skaffa information och göra affärer. Mot­svarig­heten till webb­sidor blir ins­pelningar med tal, och i stället för att klicka på länkar trycker man på knappar eller an­vänder talstyrning. – Spoken web utvecklas av IBM:s India research laboratory, se här. – Kallas också för World Wide Telecom Web, WWTW, eller T‑Web.

[talstyrning] [världsförbättring] [webben] [ändrad 22 april 2018]

Alexa

  1. – ett system från Amazon för talstyrning av datorer och hemelektronik. Det lanserades i november 2014 och ingår bland annat i Amazon Echo. Alexa finns också som app för Android och iOS. – Användarna kan med talstyrning ge Alexa instruktioner som man annars skulle behöva ge från ett tangentbord eller en pekskärm. Man kan be Alexa sådant som att spela musik, ställa in väckning eller läsa upp väderprognosen. Den kan också användas för hemautomatisering (”det smarta hemmet”). Fristående utvecklare kan anpassa elektronisk utrustning och tjänster till talstyrning med Alexa. – Alexa fungerar lokalt, utan att behöva kommunicera med en server, men skickar ibland inspelningar av tal till Amazon som använder dem för att förbättra taligenkänningen. Detta har lett till farhågor för att Amazon tjuv­lyss­nar på användarna. Alexa spelar, enligt Amazon, inte in tal kontinuerligt, men den är ständigt på­slagen för att lyssna efter det ord, ofta ”echo”, som aktiverar den. Alexa finns i oktober 2018 för engelska och tyska. – Se Amazons webbsidor;
  2. Alexa Internet – amerikanskt företag, känt för sin besökssta­ti­stik över webbplatser, Alexa traffic rank. – Alexa grundades 1996 med målet att bli en intelligent sök­motor som, med ledning av be­­söks­­sta­ti­stik, skulle kunna rekom­men­dera sidor till webb­surfare. Alexa arkiverade också besökta webbsidor och blev på så sätt grunden till arkivet Wayback machine. Företaget samarbetar också med Open Directory Project. Be­söks­­stati­stiken samlas in med hjälp av ett program, Alexa Toolbar, som an­vändarna installerar i sina webb­läsare. Den ger alltså in­for­ma­tion enbart om de använd­are som har instal­lerat sådana program. – Alexa köptes 1999 av Amazon. – Se alexa.com.

[talassistenter] [talstyrning] [webben] [ändrad 1 maj 2017]