talgränssnitt

användargränssnitt som främst eller enbart använder tal. – Talgränssnitt  förutsätter taligenkänning och (givetvis) mikrofon. Användaren kan få svar med talsyntes eller talsvar (förinspelade ord och fraser), på andra sätt eller helt enkelt genom att den intalade instruktionen verkställs. Talgränssnitt lämpar sig för mycket små saker som inte har utrymme för tangentbord eller pekskärm och för sådant som bilkörning och fotografering, när man måste ha ögonen riktade på annat. Talgränssnitt har blivit en viktig trend i slutet av 2010-talet efter grafiskt användargränssnitt och pekgränssnitt – se talassistent. – På engelska: voice user interface, voice UI.

[talstyrning] [ändrad 5 september 2022]

Cozmo

Cozmo. Ser ut som en vitgrå baklastare.
De blå ”ögonen” ändrar form beroende på robotens ”sinnesstämning”.

en leksaksrobot i form av en liten baklastare. – Cozmo utvecklades av det amerikanska företaget Anki, som lades ner i april 2019. I april 2020 tog Digital Dream Labs (digitaldreamlabs.com) över produkten. – Cozmo är försedd med talstyrning, maskinseende och förmåga att undvika kanter och hinder. Den lär sig att känna igen sin ägare, anpassa sig till ägarens vanor och intressen, och kan ”prata” med pip i stil med R2‑D2 i Stjärnornas krig. Cozmo kan också spela olika spel och utforska sin omgivning på eget initiativ. Den är ungefär åtta centimeter hög, är utvecklad av experter på robotik och artificiell intelligens, fanns att köpa 2016—2019 och ska återlanseras. Det finns också ett paket att köpa för programutveckling för Cozmo. – Se denna länk.

[barn] [leksaker] [robotar] [talstyrning] [ändrad 21 augusti 2020]

computer pidgin language

(CPL) – ett talat språk avsett för människor som dikterar för datorer, till exempel via telefon. – Språket är baserat på engelska, men utformat för att under­lätta datoriserad tal­igen­känning: det undviker ord och ljud som dator­program har svårt för. ”Printer” uttalas till exempel som ”krinter”. – Computer pidgin language utvecklades på HP Labs och beskrivs i en pdf-fil från 2001 här (arkiverad).

[talstyrning] [ändrad 7 maj 2019]

Amazon Echo

smart hemassistent från Amazon. Det är en fristående cylinder med mikrofon, högtalare och inbyggd dator. Den har tal­igen­känning och kan känna igen och verkställa instruktioner. Den kan spela musik på begäran, slå på och stänga av radio, tv och musikanläggning och även göra sök­ningar på nätet och läsa upp svaret. Den kan också användas som hög­talare. Amazon Echo, som visades upp i slutet av 2014, påminner till funktionen om Face­book M†, Microsofts Cortana och Sound­hounds Hound, men det är som sagt inte en app, utan en fri­stående enhet. Liknande apparater är Google Home och Apples HomePod. – Amazon Echo Dot är en mindre version, formad som en puck.– Läs också om Wolfram Alpha och IBM:s Watson. – Se Amazons webb­sidor.

[talassistenter] [talstyrning] [ändrad 8 juni 2017]