Wayback machine

en sökmotor för sparade sidor på internet. – Syftet är att bevara så många webb­sidor som möjligt i det skick som de hade när de lästes in. – Wayback machine drivs ideellt av orga­nisa­tionen Internet archive. 2018 hade den 338 miljarder sparade webbsidor. – Namnet: Anspelar på the Wabac machine, en tids­maskin från den tecknade tv‑serien The Rocky and Bull­winkle show (se Wikipedia) som visades i början av 1960‑talet. – Se archive.org.

[arkiv och bibliotek] [sök­motorer] [ändrad 19 september 2018]

Dagens ord: 2018-09-23