Spoken web

en indisk satsning på en talbaserad motsvarighet till webben, avsedd för mobil­telefoner. – Spoken web är avsett för fattiga indier som sällan har tillgång till person­dator, och som kanske inte är läs­kunniga, men som har mobiltelefon. De ska kunna använda systemet för att skaffa information och göra affärer. Motsvarigheten till webb­sidor blir ins­pelningar med tal, och i stället för att klicka på länkar trycker man på knappar eller an­vänder talstyrning. – Spoken web utvecklas av IBM:s India research laboratory, se här. – Kallas också för World Wide Telecom Web, WWTW, eller T‑Web.

[talstyrning] [webben] [ändrad 22 april 2018]