Open directory project

(ODP) – nerlagd webbkatalog som skrevs av frivilliga redaktörer. Projektet lever vidare som Curlie. – ODP var ingen wiki, utan alla medarbetare måste godkännas och ansvarade sedan för sin del av katalogen. Projektet påbörjades 1998 och köptes samma år av Netscape†, senare Aol, som 2017 la ner ODP. ODP har hela tiden hanterats huvudsakligen av frivilliga medarbetare. När Aol lade ner ODP startade de frivilliga medarbetarna Curlie. – ODP kallades även av historiska skäl för DMOZ, Directory Mozilla. En utförlig historia över ODP finns på Wikipedia.

[nerlagt] [sökmotorer] [ändrad 27 januari 2018]