Wolfram Alpha

ett slags sökmotor som har utvecklats av Stephen Wolfram, och som kan svara på skriftliga frågor. Den blev till­­gänglig för all­­män­­heten i maj 2009. Wolfram Alpha ska kunna förstå frågor ställda i natur­ligt språk (engelska och sedan 2018 även japanska) och ge ett korrekt svar. Till exempel ”where is Tim­buktu?” och ”when did Charles XII die?”. Det är alltså ingen tradi­tio­nell sök­­motor, snarare en ”svars­­motor”. – Se wolframalpha.com. – Jäm­för med IBM:s Watson och med Amazon Echo, Apples Siri, Facebook M†, Microsofts Cortana och Soundhounds Hound.

[ai] [språkteknik] [sökmotorer] [ändrad 10 september 2018]

Dagens ord: 2014-08-23