Wolfram Alpha

ett slags sökmotor som har utvecklats av Stephen Wolfram, och som kan svara på skriftliga frågor. Den blev till­­gänglig för all­­män­­heten i maj 2009. Wolfram Alpha ska kunna ”förstå” frågor ställda i natur­ligt språk (engelska och sedan 2018 även japanska) och ge ett korrekt svar. Till exempel ””where is Tim­buktu?”” och ””when did Charles XII die?””. Det är alltså ingen tradi­tio­nell sök­­motor, snarare en ””svars­­motor””. – Se wolframalpha.com. – Jäm­för med IBM:s Watson och med Amazon Echo, Apples Siri, Facebook M†, Microsofts Cortana och Soundhounds Hound.

[ai] [språkteknik] [sökmotorer] [ändrad 10 september 2018]

Dagens ord: 2014-08-23