Wolfram Alpha

ett slags sökmotor som utvecklats av Stephen Wolfram och som kan svara på skriftliga frågor. Den blev till­­gänglig för all­­män­­heten i maj 2009. Wolfram Alpha kan ”förstå” frågor ställda i natur­ligt språk och ge ett korrekt svar. Till exempel ”var ligger Tim­buktu?” och ”när dog Karl XII?”. Det är alltså ingen tradi­tio­nell sök­­motor, snarare en ”svars­­motor”. – Se wolframalpha.com. – Jäm­för med IBM:s* Watson och med Amazon Echo, Apples* Siri, face­book m planerade money­penny, Micro­softs* Cortana och Sound­clouds* Hound.

Dagens ord: 2014-08-23