app mandate

appobligatorium, obligatorisk app, tvångsapp – vissa amerikanska universitets regel att alla studenter måste ha appar som kartlägger och förebygger möjlig smittspridning med Coronavirus. Sådana appar kartlägger bärarens rörelser och varnar om hon kommer i närheten av möjliga smittbärare. De kan också i efterhand spåra en smittbärares kontakter. Tvång att installera sådana appar har kommit inför höstterminen 2020. Det har kritiserats, bland annat för att studenterna åläggs installera apparna utan att få information om exakt hur de används och vad som händer med insamlade data – apparna kan kartlägga andra aktiviteter – och för att det förutsätts att alla studenter har smarta mobiler som de alltid bär på sig och som ständigt är påslagna och laddade. – Se artikel på EFF:s webbsidor: länk

[appar] [hälsa] [kartläggning] [personlig integritet] [2 augusti 2020]