BlenderBot

en dialogrobot från Facebooks moderbolag Meta. – BlenderBot lanserades i augusti 2022. Liksom andra dialogrobotar sätter den samman svar på frågor genom att söka igenom enorma textmängder på internet efter passande formuleringar. Detta ledde snabbt till att BlenderBot kom med synpunkter som Meta troligen inte hade tänkt sig, eller önskat. Bland annat kritiserade den Metas ägare Mark Zuckerberg och Facebook samt stämde in i diverse konspirationsteorier. – Den version som släpptes i augusti 2022 var BlenderBot 3. Den är när detta skrivs bara tillgänglig i USA. – Se ai.facebook.com/blog….

[artificiell skenbar intelligens] [dialogrobotar] [språkteknik] [11 augusti 2022]

Dada Engine

ett program som producerar text som är grammatiskt korrekt men meningslös. Det utvecklades 1996 av Andrew C Bulhak (blogg), då på Monash University (monash.edu) i Melbourne. Användaren kan ge Dada Engine olika språk och olika vokabulärer att arbeta med. En omtalad tillämpning av Dada Engine är The Postmodern Generator (elsewhere.org/pomo) som genererar postmodernistiska artiklar som är praktiskt taget omöjliga att skilja från sådana som är skrivna av människor. – Se dev.null.org/dadaengine. – Läs också om SciGen.

[artificiell skenbar intelligens] [språkteknik] [23 maj 2020]

Iris Pear

ett program som framställer text med användning av textförslagen i iOS (autocomplete). Programmet skrevs av Christophe Bartneck (bartneck.de), professor i datavetenskap i Nya Zeeland. Han lyckades i oktober 2016 få en artikel om kärnfysik, författad av Iris Pear, antagen till en vetenskaplig konferens. I artikeln stod det bland annat: ”Nuclear energy is not a nuclear nuclear power to the nuclear nuclear program he added and the nuclear nuclear program is a good united state of the nuclear nuclear power program and the united way nuclear nuclear program nuclear.” (Mer här.) Det bör tilläggas att konferensen i fråga inte anses vara särskilt seriös.

[artificiell skenbar intelligens] [kuriosa] [ändrad 27 april 2020]

All prior art

ett it-system som automatiskt gör uppfinningar och publicerar dem. Syftet är att göra det omöjligt att vara patenttroll. – All prior art bygger på en databas med alla amerikanska patent. En algoritm blandar automatiskt ihop meningar och fraser ur de existerande patenten och publicerar resultatet på internet. Ibland blir det nonsens, ibland något som skulle kunna vara användbart. Men i och med att ”uppfinningarna” är publicerade går det inte att patentera dem (se nyhetshinder, på engelska prior art). Det innebär att patenttroll inte heller kan patentera dem i syfte att senare kunna stämma alla som tillverkar något liknande. – All prior art har utvecklats av amerikanen Alexander Reben (areben.com), och finns på allpriorart.com.

[artificiell skenbar intelligens] [patent] [upphovsrätt] [ändrad 6 november 2019]

emergent beteende

ändamålsenligt och till synes intelligent beteende som uppträder i komplexa tekniska system utan att någon har programmerat in det. Det beror på en lyckad kombination av enkla regler. – Mycket av utvecklingen inom robotteknik och autonoma datorprogram går ut på att framkalla emergent beteende (i stället för att man försöker programmera komplicerat beteende i detalj). – På engelska: emergent behavior eller emergent behaviour. Ordet kommer av emerge – växa fram, upp­stå – se emergens. – På svenska uttalas emergent så att det rimmar på dirigent. – Jämför med boids och swarm logic.

[ai] [programmering] [ändrad 3 januari 2022]