boid

datorsimulerad fågel i en simulerad flock. – Boids utvecklades 1986 av forskaren Craig Reynolds (länk) när han för­sökte simu­le­ra rörelse­­mönstret hos fågelflockar och fisk­stim. Han kom fram till att tre enkla regler räcker för att simu­lera varje individs rörelser i en flock:

  1. – undvik att krocka;
  2. – sträva efter att hamna mitt ibland dina närmaste grannar i flocken;
  3. – flyg åt samma håll som de närmaste grannarna i flocken.

– Det hör till saken att fågel­­flockars rörelser med blixt­­snabba kursförändringar länge har be­traktats som ett kom­pli­cerat pro­blem – hur kommunicerar de? – men Reynolds modell verkar lösa pro­blemet. –­ Ordet boid anspelar på ett äldre New York-ut­tal av bird och på ändelsen -oid (=liknande), som i Android. – Jäm­­för med emergent be­te­ende och swarm logic.

[artificiell intelligens] [robotar] [ändrad 17 september 2019]