swarm logic

”svärmlogik” – när ett stort antal enkla komponenter till­sammans beter sig ända­­måls­­enligt och ”intelligent” genom att följa ett fåtal enkla regler sam­tidigt som de påverkar varandra. Jämför med emergent be­teende och med boids.