swarm logic

”svärmlogik” – det att ett stort antal enkla komponenter tillsammans beter sig ändamåls­­enligt och ”intelligent” genom att följa ett fåtal enkla regler samtidigt som de påverkar varandra. Läs också om  emergent be­teende och om boids.

[ai] [ändrad 3 december 2019]