Chi

CHI paper title generator ett dator­program som sätter ihop sken­bart veten­skap­liga titlar för forsk­nings­artiklar. I själva verket är titlarna bara slump­mässigt kombi­ne­rade ord och uttryck från andra artiklar. Chi har ut­veck­lats av Rich­mond Wong (länk), se richmondywong.com/chigenerator. Läs också om SCIgen, som sätter ihop hela artiklar på liknande sätt.