emergent beteende

(emergent behavior) – ändamålsenligt och ”intelligent” beteende som upp­träder i komplexa tekniska system utan att någon har programmerat in det. Det beror på en lyckad kombination av enkla regler. – Mycket av ut­veck­lingen inom robotteknik och autonoma datorprogram går ut på att framkalla emergent beteende (i stället för att man försöker programmera komplicerat beteende i detalj). – På svenska uttalas emergent så att det rimmar på dirigent. Ordet kommer av emerge – ’växa fram’, ’upp­stå’. – Jämför med boids och swarm logic.

[ai] [programmering]