emergent beteende

(emergent behavior) – ändamålsenligt och till synes intelligent beteende som uppträder i komplexa tekniska system utan att någon har programmerat in det. Det beror på en lyckad kombination av enkla regler. – Mycket av utvecklingen inom robotteknik och autonoma datorprogram går ut på att framkalla emergent beteende (i stället för att man försöker programmera komplicerat beteende i detalj). – På svenska uttalas emergent så att det rimmar på dirigent. Ordet kommer av emerge – växa fram, upp­stå – se emergens. – Jämför med boids och swarm logic.

[ai] [programmering] [ändrad 23 april 2021]