All prior art

ett it-system som automatiskt gör uppfinningar och publicerar dem. Syftet är att göra det omöjligt att vara patenttroll. – All prior art bygger på en databas med alla amerikanska patent. En algoritm blandar automatiskt ihop meningar och fraser ur de existerande patenten och publicerar resultatet på internet. Ibland blir det nonsens, ibland något som skulle kunna vara användbart. Men i och med att ”uppfinningarna” är publicerade går det inte att patentera dem (se nyhetshinder, på engelska prior art). Det innebär att patenttroll inte heller kan patentera dem i syfte att senare kunna stämma alla som tillverkar något liknande. – All prior art har utvecklats av amerikanen Alexander Reben (areben.com), och finns på allpriorart.com.

[artificiell skenbar intelligens] [patent] [upphovsrätt] [ändrad 6 november 2019]