Skiff Reader

en planerad men aldrig tillverkad läsplatta av metall. Den visades upp i januari 2010 av det amerikanska företaget Skiff. – Skiff Reader bestod till största delen av en tunn, böjbar platta av metallplåt. I juni 2010 blev företaget Skiff uppköpt av News Corporation. Kort därefter meddelades att Skiff Reader inte skulle tillverkas.

[aldrig realiserad] [läsplattor] [ändrad 14 oktober 2018]

platta

beteckning på datorer och annan datorbaserad elektronik som bara består av en platt bildskärm, avsedd att hållas i handen eller i knät. All elektronik, som processor och minne, är inbyggd i bildskärmen. Ordet ingår som slut­led i ord som läsplatta och surfplatta. – På engelska motsvaras det av ord som pad, slate och tablet.

[läsplattor] [surfplattor] [ändrad 4 december 2017]

Bebook

en nerlagd läsplatta från det nerlagda nederländska företaget Endless Ideas. Det gick i konkurs 2012. En variant av Bebook säljs fortfarande i Sverige under namnet Letto. (Observera att Bebook inte hade något med operativsystemet BeOS† att göra.)

[läsplattor] [nerlagt] [ändrad 14 maj 2020]

elektrovätning

allmänt: ökning av vattens eller annan vätskas förmåga att ha kontakt med en yta (vätning) genom att man tillför elektrisk ström. Om vätskan tidigare har varit i droppform brer den, när strömmen tillförs, ut sig över den underliggande ytan. – Elektrovätning har många praktiska tillämpningar. Det är bland annat en av flera tekniker för den typ av bildskärmar som kallas för elektroniskt papper och som används i en del läsplattor. Varje bildpunkt innehåller en blandning av vatten och färgad olja. Vatten och olja går som bekant inte att blanda. Men genom att slå på och av elektrisk ström kan man variera de två vätskornas vätning (minska ytspänningen) och därmed deras aversion mot varandra. I stället för att de ligger i varsin ände av pixeln (minsta möjliga kontaktyta) lägger de sig i två skikt med den färgade oljan överst. Man ser då färgen. Annars ser man mest genomsiktligt vatten och den bakomliggande färgen (vitt). Tekniken möjliggör snabbare bildväxling än med vanliga LCD‑skärmar. – På engelska: electrowetting. – Se electrowetting.org.

[bildskärmar] [ändrad 3 mars 2020]

Worldreader

en organisation som sprider e-böcker och läs­plattor i fattiga länder. – Syftet är att för­bättra läskunnigheten. Worldreader till­handa­håller e‑böcker på ett 40-tal språk. För­utom att World­reader delar ut donerade läsplattor har Worldreader också, i sam­arbete med Microsoft, ut­­veck­lat en app för visning av e‑böcker på mobil­telefoner. – Se worldreader.org. – Läs också om pro­jektet One laptop per child.

[e-böcker] [läsplattor] [organisationer] [utbildning] [ändrad 7 september 2018]