Worldreader

en organisation som sprider e-böcker och läs­plattor i fattiga länder. – Syftet är att för­bättra läskunnigheten. Worldreader till­handa­håller e‑böcker på ett 40-tal språk. För­utom att World­reader delar ut donerade läsplattor har Worldreader också, i sam­arbete med Microsoft, ut­­veck­lat en app för visning av e‑böcker på mobil­telefoner. – Se worldreader.org. – Läs också om pro­jektet One laptop per child.

[e-böcker] [läsplattor] [organisationer] [utbildning] [ändrad 7 september 2018]

Dagens ord: 2019-01-23