Kindle

läsplatta från Amazon, släppt i november 2007. – Kindle finns också som program för persondatorer och mobil­telefoner. – Kindle är en hand­hållen läs­platta med bild­skärm av elektroniskt papper. Kindle kombineras med ett ut­bud av böcker, tidningar och tid­skrifter i elektroniskt format. Läsplattan kommunicerar med Amazons e-bok­handel via mobil­telefon­nätet. I USA an­vänds ett sär­skilt nät, Whisper­net. Kindle an­vänder ett särskilt filformat, azw. – Kindle blev kontro­versiellt sommaren 2009 när Amazon, på grund av problem med upp­hovs­rätten, utan för­varning raderade kundernas exemplar av boken 1984 av George Orwell. Kunderna fick pengarna tillbaka, men många reagerade kraftigt på att de inte äger böckerna som de har be­talat för. Det är också möjligt för Amazon att ändra texten i köpta böcker i efter­hand. – Se artikel i New York Times (länk). – Läs mer om Kindle på kindle.amazon.com. – Läs också om Kindroid. – I september 2011 släppte Amazon surfplattan* Kindle Fire. Den kan givet­vis också an­vändas som läs­platta. – Kindle Un­limited är Amazons abonnemangs­tjänst för e-böcker. – Ordet: Kindle betyder ’tända’ [eld], i överförd bemärkelse också ’väcka’, ’egga’.