Kindle

en läsplatta från Amazon, släppt i november 2007. – Kindle finns också som program för persondatorer och mobil­telefoner. – Kindle är en hand­hållen läsplatta med bildskärm av elektroniskt papper. Kindle kombineras med ett utbud av böcker, tidningar och tid­skrifter i elektroniskt format. Läsplattan kommunicerar med Amazons e-bok­handel via mobil­telefonnätet. I USA används ett sär­skilt nät, Whisper­net. Kindle an­vänder ett särskilt filformat, .azw. –Kindle blev kontro­versiellt sommaren 2009 när Amazon, på grund av problem med upp­hovs­rätten, utan för­varning raderade kundernas exemplar av boken 1984 av George Orwell. Kunderna fick pengarna tillbaka, men många reagerade kraftigt på att de inte äger böckerna som de har betalat för. Det är också möjligt för Amazon att ändra texten i köpta böcker i efter­hand. – Se artikel i New York Times (länk). – Läs mer om Kindle på kindle.amazon.com. – Läs också om Kindroid. – I september 2011 släppte Amazon surfplattan Kindle Fire, från 2015 bara Fire. Den kan givet­vis också användas som läsplatta. – Kindle Un­limited är Amazons abonnemangstjänst för e‑böcker. – Ordet: Kindle betyder tända [eld], i överförd bemärkelse också väcka, egga.

[läsplattor] [ändrad 5 juni 2020]