elektrovätning

allmänt: ökning av vattens eller annan vätskas förmåga att ha kontakt med en yta (vätning) genom att man tillför elektrisk ström. Om vätskan tidigare har varit i droppform brer den, när strömmen tillförs, ut sig över den underliggande ytan. – Elektrovätning har många praktiska tillämpningar. Det är bland annat en av flera tekniker för den typ av bildskärmar som kallas för elektroniskt papper och som används i en del läsplattor. Varje bildpunkt innehåller en blandning av vatten och färgad olja. Vatten och olja går som bekant inte att blanda. Men genom att slå på och av elektrisk ström kan man variera de två vätskornas vätning (minska ytspänningen) och därmed deras aversion mot varandra. I stället för att de ligger i varsin ände av pixeln (minsta möjliga kontaktyta) lägger de sig i två skikt med den färgade oljan överst. Man ser då färgen. Annars ser man mest genomsiktligt vatten och den bakomliggande färgen (vitt). Tekniken möjliggör snabbare bildväxling än med vanliga LCD‑skärmar. – På engelska: electrowetting. – Se electrowetting.org.

[bildskärmar] [ändrad 3 mars 2020]